18. juli 2024

Kristus i oss

Flere av de gamle profetene talte om Guds herlighet. Ja, Moses fikk åpenbaringen rett fra Guds munn. Han hadde bedt Gud vise ham sin herlighet og fikk som svar at han skulle få se Guds godhet. «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar miskunn vare i tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd. Men han lar ikke den skyldige være ustraffet.» (2 Mos 34:6,7)

Hva er Guds herlighet? Jo, det er hans manifesterte karakter. Han sa til Moses: «Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn.» (2 Mos 33:19) Det er åpenbaringen av det vakreste, skjønneste og mest verdifulle ved den evige Gud.

David vitner også om at Gud er barmhertig, nådig og langmodig. Denne åpenbaringen gjennomsyrer jødenes skrifter. Jona ville ikke gå til Ninive nettopp fordi han visste at Gud ville tilgi dem. Han delte ikke Guds hjerte. Jesus sa til de som var opptatt av lovens bokstav: «Hadde dere visst hva dette betyr: Jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer, så hadde dere ikke fordømt de uskyldige.» (Matt 12:7) Da han fortalte dem om endens tidsepoke, gjorde han det veldig klart hvilke mennesker som skal arve riket. «For jeg var sulten og dere gav meg mat. Jeg var tørst og dere gav meg å drikke. Jeg var fremmed og dere tok imot meg. Jeg var naken og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jag var i fengsel, og dere kom til meg.» (Matt 25:35,36) Her ser vi igjen Guds hjerte. Han kjenner dem som er lik ham.

Profeten Habakkuk sa: «For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet som dekker havets bunn.» (Hab 2:14) Det skal gå fram et vitnesbyrd som løfter opp den sanne Gud og hans karakter skal gjøres kjent. Her på jorden har Gud satt sitt folk til å være hans legeme. Vi skal være Guds vitner. Paulus skriver om åpenbaringen av denne herligheten. «For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmeligheten er: Kristus i dere, håpet om herlighet. Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hver menneske med all visdom, for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus.» (Kol 1:27,28)

Vi er ofte passive og avventende med å fungere som arvinger til det riket Gud har forberedet for sitt folk. Jesus sa i en lignelse at vi skal drive handel til han kommer tilbake. (Luk 19:13b) Skal vi være Guds folk og se en manifestasjon av Guds herlighet så kan i også forstå at Guds lengsel er at vi ligner på ham. Jesus lærte disiplene å be: «La ditt navn holdes hellig.» (Matt 6:9) Skal Guds navn holdes hellig på jord, må vår lengsel være å ligne på ham. Dette er Kristus i oss, håpet om herlighet.

Se ikke på deg selv som for liten til å bære Guds herlighet. Han er i stand til å gjøre ufattelig mye mer en det du aner. Gjennom ditt liv skal andre få kjenne den evige sanne Gud, han som ga sin eneste sønn for vår frelse.