18. juli 2024

Reis deg, Guds gjenpart!

For se, du har liten styrke, men den døren Gud setter foran deg kan ingen stenge. Du har fått nåde for tiden du lever i. Se deg ikke til høyre eller til venstre. Se til Gud. Vær ikke redd når han lutrer deg i sin rensende ild. Du skal passere gjennom ilden. La dine tanker, dine ord og dine gjerninger lutres. La hjertets kilde være ren. Kongenes Konge reiser seg. Vi er hans tjenere. La oss reise oss sammen med ham og gå dit han går. Han vil samle oss så mange som vi er. Han vi samle sin rest. Han vil føre oss sammen som sauer i en kve, som en hjord til sitt beite, en larmende hop av mennesker. Veibryteren går foran, vi bryter gjennom og drar frem. Vår konge drar foran oss og Herren er i spissen.

Du er kalt til å lære folkene Guds veier. For lengselen skal komme over nasjonene. Mørkets håpløshet vil føre til et rop om frelse. Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet det Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå og Herrens ord fra Jerusalem.

Dommer skal igjen være rette og Herrens veier skal være lys for folkene. Hør på det Gud taler til deg! Vær ikke gjenstridig som den gjenstridige ætt! Lukk opp din munn og et det som Herren gir deg!

For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren.

Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut av fjøset. De skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under fotsålene deres på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud. Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud!

Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

Reis deg, du som har Ånden som segl. Det er tid for å stå i din arv. Salige er de saktmodige for de skal arve jorden. La ikke vantro komme inn i ditt hjerte. Vær utholdende og hold fast ved Guds bud og Jesu tro! Glem det som ligger bak og strekk deg ut etter det som ligger foran. Jag mot målet og den seierspris som Gud har kalt deg til der ovenfra i Kristus Jesus.