21. april 2024

Våkne opp Norge!

«Vi er falt fra Herren og har fornektet ham vi har gått bort fra vår Gud.» (Jes 59:13)

Gud har ofte jobbet strategisk gjennom en rest som har overgitt seg til ham. Hvor er disse menneskene i Norge? Hvem står fram og taler Guds sak i dag?

Som Issakars sønner var salvet for å forstå seg på tidene og hva som måtte gjøres, trenger vi også åpenbaring inn i Guds tanker for tiden vi lever i.

Norge har vært velsignet med vekkelse og reformasjon. Denne arven ligger sovende under overflaten. Kan det vekkes opp igjen? Gud kommer aldri til å gi opp nasjonene. Han har også kalt Norge.

Til speiderne som kom med vantro. De er redde for kjempene og tror vi vil tape. Hvor er de som kjenner Guds løfte og ser med tro til den arven han har lovt?

Vårt historiesyn teller nå. Spørsmålet er om vi virkelig kjenner historiens forfatter og det han har sagt.

Murene er nedrevet, men det er ennå tid, dersom en trofast rest vil reise seg.

Kallet har allerede gått ut.

Hvem blir med?