12. april 2024

Valgkandidater 2021

Det er tiden hvor mange av de politiske partiene forbereder å sine lister for stortingsvalget 2021. Nå er det ett år til valget og mye kommer til å skje i tiden fremover.

Guds folk er kalt til å stå som voktere, men vi skal også engasjere oss. Nasjonen tilhører Gud. Norge er ikke ment å være en lekegrind for ødeleggende krefter. Dersom vi ikke engasjerer oss vil det gå galt. Vi kan ikke klandre Gud dersom vi ikke tar ansvar.

Nå er det tid for å be et vern over prosessen med utvelgelse av kandidater til stortingsvalget. Gud ser ikke partiene, men han ser til hjertet. Han vil ha rettferdige mennesker som søker å lyde ham og velsigne nasjonen. Gud har nasjonen som hensikt, dermed ser han etter mennesker som deler hans interesse. Agendaer som søker å rive ned Norge, står Gud i mot.

Kanskje er du også en som er kalt til å engasjere deg på dette området. Det er viktig at Guds folk står i gapet for nasjonen også ved å innta sin plass i det som kalles den politiske arenaen. Det er enormt potensiale ved å engasjere seg. Det vi også merker er at mange jobber for å rive i stykker det gode vi har hatt. Dermed må vi erkjenne at mange av kampene kun kan vinnes ved å gjenopprette det Gud ga oss. Det må skje ved at Guds folk engasjerer seg i alt fra bønn, kall til omvendelse, undervisning, media, politikk og myndighet. Reimene til myndighetene må strammes inn på mange områder fordi folket ikke har holdt i tøylene. Nå har norske borgere fått en situasjon hvor man ofte må be myndighetene om tillatelse til ting, i stedet for at myndighetene ber folket om ting. Dette er et brudd på grunnloven. Vi trenger dermed også dommere som forstår både den kristne verdiarven og er i stand til å tolke grunnlov og andre lover i lyset av evige sannheter.

Uante muligheter ligger foran. Hvor kaller Gud deg? Har du en byrde for noe kan det være at Gud ønsker at du skal engasjere deg.

Bønn forblir en nøkkel. Vi trenger også å gå inn i Skriften og få Guds lys over oss. Da må vi forvente at synd må erkjennes og at vi må omvende oss fra våre veier.

Politisk engasjement er også viktig. Dessverre har Norge fått et altfor stort skille mellom representanter som velges av folket og selve folket. Vi er egentlig alle politikere. Med det følger det at vi må være opplyste og informerte. Skal vi instruere myndighetene må vi også velge mennesker som kan forvalte makten til tjeneste for folket. I dag har mye begynt å reise seg i mot oss. Dette er starten på det totalitære, noe vi må vokte oss for.

Be Gud om å lede deg. Kanskje har han noe nytt for deg. Det er mye å lære. Jesus skal legge alle onde krefter under sine føtter, og mye står ennå ugjort!

Husk at skaperverket tilhører Gud.