15. juni 2024

Jona var død

En mann, kalt av Gud, nektet å gjøre som han ble bedt. Hvorfor? Han maktet ikke å identifisere seg med Guds barmhjertighet over et syndig folk. Gud strekker seg langt før han velger å føre dom over folk. Hva var de fryktelige syndene til folket i Ninive? Historien sier at de var brutale, blodtørstige mennesker som ofte torturerte og maltrakterte menneskene de erobret. De brakte ofte hjem legemsdeler av andre ledere de hadde drept og satte dem på utstilling i hjembyen Ninive.

Jona viser oss hvor vanskelig det er å bære Guds hjerte ut til nasjonene når vi selv ønsker justis. Guds hjerte er å kalle til omvendelse, mens vi vil ha hevn over synd og urettferdighet. Her var det et folk som levde langt fra kjennskapen om den evige Gud. Barn vandret rundt i en by som kanskje lignet på Sodoma og Gomorra, hvor umoral og ondskap herjet.

Kanskje mer enn noe, får vi inntrykk av Guds lengsel etter å vise nåde mot folket, når vi ser hvor langt han lar Jona gå. Jona flykter på en båt, men innser at han bringer dom over hele mannskapet ved sin ulydighet mot Gud. Jona viser oss igjen at han tenker justis, siden han velger døden som straff for sin egen handling.

Så stiger vi inn i det som ofte presenteres som en romantisk søndagsskolefortelling, hvor Jona må ha fått noe som lignet et rom i hvalens indre. Der satt han og snakket med Gud. Nei, slik er det ikke Skriften fremlegger det. Jona sier klart at han var i dødsrikets dyp. Jordens bommer lukket seg for ham for evig. Han var død! Han dro dit hvor det ikke er retur. Levende mennesker holder ikke til i dødsriket.

Som for å understreke sin barmhjertighet for folket i Ninive gjør Gud så det overnaturlige. «Herre min Gud, du førte mitt liv opp av graven«, sier Jona. Han får erfare Guds veldige makt og nåde personlig. Hans egen omvendelse åpner opp for budskapet om Guds nåde over et helt folk. «Det jeg har lovt, vil jeg holde. Frelsen hører Herren til.» Jona overgir seg til å bære Guds hjerte til Ninive.

Når Guds oppstandelseskraft får virke i sin fylde kan det uante skje. Jona gikk inn i Ninive og ropte ut domsordet fra Herren. Folket hørte ham og omvendte seg fra sine onde veier. Gud så det og angret det han hadde sagt.

Vår Frelser, Guds egen Sønn, Jesus Kristus erfarte det samme som Jona. Han var også i dødsriket, regnet blant de døde. Igjen var det Guds oppstandelseskraft som reiste ham fra de døde. Seieren over døden har forandret hele verdenshistorien. Jesus var død, men han lever. Nå kan alle som er døde få nytt liv i ham! Dette er et evangelium til både individ og nasjoner. For Gud elsket skaperverket så høyt at han ga sin Sønn! Jesu oppstandelse er en kraft til frelse for hele Guds verk.

La oss frimodig forkynne evangeliet om Guds rike! Lyset har kommet blant oss og det skal skinne stadig klarere. Midt i mørket vil det skinne som solen!