20. juli 2024

Be for USA

Vi lever i konfrontasjonstid. Åndskrefter manifesteres og agendaer åpenbares. Ofte tenderer vi til å bli opptatt av hva Guds fiende gjør, og glemmer å se med troens øyne. Eksemplene er mange. 12 spioner ble sendt inn i det lovede landet. De fleste så fienden, men to så med troens øyne. Hvor ofte var ikke David i ‘umulige’ situasjoner, for så å se Guds utfrielse. Ja, selv da Jesus ble korsfestet så de fleste hva fienden gjorde. Men, mørkets krefter så ikke Guds mysterium, planen som førte til forløsning og utfrielse. Det er som om disse dragene stikker hodet frem for så å komme under Guds dom. Deres uhyggelige manifestasjon er slutten for dem!

Bønn er vårt sterkeste våpen. Da får vi tilgang til hele det himmelske arsenalet. Gjennom bønn stormer Guds usynlige hær fram. I bønn blir også vi renset. Ber vi med tro til Gud? Denne avhengigheten og nærheten til Gud er ment å forvandle oss. Alt som ikke er av tro er synd, sier Skriften.

Nasjonene verker etter forløsning og utfrielse. Det er fødselstid rundt om i hele verden. Vil Guds gjenpart reise seg og innta sin arv? Har vi kanskje gitt opp og venter på neste anledning til å flykte? Nå er tiden for å ha tro til Gud for å stige inn i en større hensikt.

I dag kan vi være forbedere for en nasjon som er i dyp smerte. Amerikas Forente Stater rives i dag av krefter som ønsker å fullstendig ødelegge alt som har blitt bygget opp. I historiens løp ser vi at Gud har jobbet over alt, men vi ser også en strategisk utvikling som har gått vestover fra verdens sentrum i Israel. Evangeliet fikk stor utbredelse innover mot nasjonene som vokste fram i Europa. Vi ser vekkelse og reformasjon og et lys som stadig vokste. Skriften ble oversatt til folkets språk og stadig flere kunne lære Guds veier.

Fra Nederland seilte pilgrimmene som hadde flyktet fra England til landet på den andre siden av havet. De hadde blitt undervist av sin hyrde, John Robinson, og lærte at Skriften viser veg, for våre individuelle liv, men også hvordan vi bygger nasjon. USA vokste fram til å bli det høyeste uttrykket for frie nasjoner, bygget på Jesu forløsende verk. Nasjonen har blitt selve symbolet på den frie verden, nettopp fordi den er bygget på forståelsen av vekkelse og reformasjon. De ble reist opp som et lys for verden.

I dag er det kamp. Kamp fordi man ikke var årvåken. Kamp fordi generasjoner ikke har holdt seg til den sunne lære, men underholdt annen lære. Kamp fordi Guds fiende hater frihet. Kampen er ikke mellom venstre og høyre, liberale og konservative. Kampen står mellom lys og mørke, sannhet og løgn. Kampen står mellom frelse og fortapelse. Det manifesteres i hele samfunnet. Alle samfunnsuttrykk er preget.

Ta tid og kom foran Herren i bønn for dette folket. Jesus ga sitt liv for å frelse dem. Han fortjener sin arv. Han ønsker å helbrede og gjenopprette. Midt i smerten kommer rapporter om at mennesker søker frelse og forvandling skjer. La håp velle fram i ditt hjerte og proklamer det over USA. Som vi velsigner våre naboer, skal vi også velsignes. Nå er det tid for å be for våre naboer.