18. juli 2024

Nå er tiden for å søke Gud

Når ting skjer rundt oss blir det anledning til å skjerpe prioriteter og justere livene. Noen ganger er det snakk om rene jordskjelv, mens for andre betyr det å skifte noen prioriteringer. Disse kan likevel være uttrykk for indre paradigmeskifter. Ledes vi av omstendigheter alene, eller er vi i stand til å ta tak i den himmelske agenda og leve den ut i hverdagen?

Uansett hvilke omstendigheter du opplever er det tid for å søke Gud. Han kaller sitt folk tilbake, og han kaller dem som lever i mørket inn i sitt rike. Omvendelse er veien å gå for oss alle. Når vi er født på ny kan vi også oppleve dette. Vi tar stadig på oss Guds fulle rustning så vi kan stå i kampen mot åndskreftene.

Når vi så har lært oss å stå, kan vi stå på vegne av andre, i forbønn. Nå er tiden for å gå i forbønn for det som skjer i det skjulte. Må Gud eksponere det som skal og ryste der rystelse trengs. Løft opp mennesker som yter sitt beste for å tjene andre. Løft opp mennesker som sitter i den byråkratiske myra og føler seg tvunget til å gjøre og mene både det ene og det andre. Vi må ha frihet til å tenke rett for å kunne handle rett. Gå i forbønn for nasjonens institusjoner. Må Guds rike komme og bringe helbredelse!

Søk Gud for ditt eget engasjement. Hvor kaller han deg? Er det tid for forandring? Å miste en jobb kan bli en åpen dør til det nye som Gud gjør. Når du hengir deg til den sanne Gud er løftene gitt deg. Han vil sørge for deg og lede deg.

Det er trygt å følge Jesus!