21. april 2024

Urettferdighet i Guds tjeneste

Gud har gjort det før. Han har brukt den urettferdige og den som ikke kjente Ham til å tjene sine hensikter. Han er så mye større en det vi forstår. Hans veier er så mye høyere enn våre veier. Israel ble dømt gjennom Babylon og Assyrias urettferdige handlinger. Gjennom Hosea sier Gud også at vi har ført dom over oss selv ved våre ugjerninger.

Hvem bestemmer når målet for våre synder er nådd? Det er dommeren. Konsekvenser kan komme langs hele veien, men det kommer et punkt når målet er nådd og da settes det strek. Vi tenker ofte at Gud er ond som gjør slikt, men då forstår vi ikke skaperverkets premiss, nemlig at det er relasjonelt og at kjærligheten står i sentrum. Han ønsker nærhet. Når vi har vendt oss bort fra Ham trenger vi rystelse som vekker oss opp og inviterer til omvendelse.

Han har gitt oss Skriften med alt vi trenger for å finne Ham. Han har kalt på våre hjerter, også gjennom sine budbringere. Når vi ikke svarer kommer de ytre kallene, hint og til slutt klare tegn. Gud ønsker vår oppmerksomhet! Når vi ikke kan frelse oss selv vil vi kjenne trangen til å rope ut etter en ekte Frelser.

Guds hensikt er helbredelse og gjenopprettelse. Når urettferdighet og smerte blir Hans tjenere er det fordi vi ikke er villige til å vende oss til Ham.

I dag er det tid for omvendelse! Da kan Gud også vise oss nåde og frelse oss.