15. juni 2024

Da skal dere igjen se forskjell

Den hjerteskjærende realiteten er at selv de som var kalt med Guds navn har levd langt borte fra Guds hjerte opp igjennom historien. Det vitner om svakhet og uvilje. Profeten Malakias fikk det unike kallet å profetere over Israels folk etter det Babylonske fangenskapet. Det er mye håp i hans ord, men også alvor. Mange klager over at det ikke er verdt å tjene Herren. Så er det noen som kjennetegnes ved at de fryktet Herren. «Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn.» (Mal 3:16) Det kommer en dag da Herren skal gjøre sitt verk. Da skal Herren være mild mot disse. «Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham.» (Mal 3:18)

Overgivelse til Herren handler om et fullstendig liv. Uten dette kan vi ikke være mennesker som høyakter Guds navn. Herrens navn er rent og hellig. Ja, Jesus lærte oss å be ‘la ditt navn holdes hellig’. Det betyr at vi ikke skitner til Herrens navn gjennom våre liv og vitnesbyrd.

På prøvelsens dag når alt rystes skal vi gå gjennom ild. De som i sannhet tilhører Gud skal passere gjennom ilden, mens de ugudelige dømmes og brennes opp som halm. Dette er en fryktelig dag.

Vi må forvente at det i tiden framover blir som Malakias sa. Gud lengter etter vår overgivelse. Han lengter etter å velsigne. Å være innviet til Gud betyr at våre liv er annerledes. Vi er ikke som verden. Vår tillit er hos en annen. Vi gjør oss ikke avhengige av verdens løsninger og systemer. Vi lar ikke noe erstatte vår avhengighet av Gud. Han har sagt at han vil være vår kilde. Er vi innviet til ham, må våre liv også vitne om det. Så må vi forvente at det er noen som opplever Guds forsørgelse og noen som ikke gjør det. Hvorfor regner det på en manns åker, men ikke på en annen? Hvorfor har pest fortært en avling, men ikke en annen?

Det er Guds ord at denne dagen kommer. Da skal en igjen se forskjell på den som tjener Herren og den som ikke gjør det. Det er ennå tid for å omvende seg og stige inn i Guds rike.