21. april 2024

Skal makt brukes for å definere sannhet?

Gud skapte oss i sitt bilde. Det betyr at vi er det som kalles moralsk frie agenter, eller mennesker med vilje. Frihet har vi bare i samfunnet med Gud, fordi vi da er knyttet til Livets kraft og kilden til kjærlighet og visdom.

Skriften sier at noen lever i lyset, mens andre er i mørket. Mørke er slaveri. Da er våre tanker og handlinger bundet til det som er Gud imot.

Det er bare en gruppe mennesker som kan gi tilstrekkelig perspektiv på vår eksistens, de som vandrer i lyset. Er man ateistisk materialist, må vi respektere at de har gjort dette valget, men vi kan ikke godta at de skal definere vår verden siden både den sjelelige og den åndelige dimensjonen mangler. Disse menneskene vil aldri kunne forklare vår eksistens. Dermed er de heller ikke skikket til å lede andre. Norges grunnlov begynner med å erklære at verdifundamentet er det kristne og humanistiske. Humanisme får man kun ved å tro på en skapelse, ellers er ikke mennesket av noe høyere verdi enn noe annet. Humanisme følger av det bibelsk kristne livssynet.

Det er tid for Guds folk å engasjere seg. Det vi får når vi abdiserer er mennesker som ikke er skikket til å lede, nettopp fordi de ikke har et livssyn som er kompatibelt med virkeligheten. Dermed følger nedrivning og ødeleggelse. Når vi ikke engasjerer oss vil vi få lover som ikke stemmer med terrenget. Da blir rett galt og galt blir rett.

La oss reise oss og være en velsignelse i vårt land. Det går galt kun når Guds folk trekker seg tilbake. Hos Gud finnes svar, løsninger, kraft, helbredelse og forlikelse. Skulle vi ikke tilby dette i vår nasjon? Mer enn det. Norge tilhører Gud og vi har fått et ansvar hvor vi skal forvalte vår nasjon. La oss føre sannhet og rettferdighet tilbake til samfunnet. Mange lider når mørket sniker seg inn over landet. Det må ikke være slik, men da må vi reise oss og velsigne nasjonen.

Løgner virker som sagt ikke. Derfor brukes det makt for å regjere ved disse. Sannhet har iboende substans og vil virke fordi det er kompatibelt med den virkelige verden. Norske myndigheter og det som kalles forvaltning skal bruke sin makt til å beskytte menneskers rett til å styre sine egne liv. I Norge har vi i prinsipp og struktur innført kommunistisk styre lang tid tilbake. Kommunismen har ikke øye for individet og borgerne i samfunnet. Det er bare reformasjonsarven som har holdt dette i sjakk. Når denne substansen forsvinner står vi tilbake med en mekanisme som over natten kan føre oss inn i kommunismens diktatur.

Ja, det er tid for å engasjere seg. Grasrota i Norge har fremdeles det som trengs. Vi har tilstrekkelig iboende moral som er skikket til selvstyre, men disse må på banen, selv om de ikke ønsker det. Vi må ta tilbake det som er stjålet fra oss. Dersom vi ikke får en oppvåkning er også Norge på vei mot konflikt og det som kan bli borgeropprør. Det er ennå tid, men nå må det handles. I handlingen ligger en omvendelse foran Gud, hvor vi har godtatt løgner på så mange områder. Vi har fornektet hans herredømme, livets verdi og hans definisjoner på alle livets områder. Vi har i essens blitt som verden.

La oss omvende oss og be himmelens Gud komme og helbrede vårt land!