18. juli 2024

Tid for å øve

Ikke alle dager er like. Heller ikke er alle faser i livet like. Verdens historie beveger seg mot et mål. Det er en hensikt bak alt som skjer. Midt i denne store hensikten finnes også andre agendaer. Det finnes utallige frie agenter i mennesker og åndskrefter. I større eller mindre grad er disse underlagt løgn eller sannhet. Guds engler er fullt overgitt hans herredømme. De falne engler lever i et kaos. Det er ingen ende på ondskapen de søker å føre over skaperverket.

Midt i dette finner vi oss selv, mennesker, skapt i Guds bilde, med en evig hensikt. Vi må velge hvem vi skal følge. Det intelligente svaret er klart, men så mange vender seg bort fra Gud fordi de lytter til løgner. Ingen har blitt mer svertet en Gud. Han anklages for alt mulig, men så altfor få gjør seg bryet med å finne ut om anklagene har rot i virkeligheten.

For deg som kjenner Gud er det tid for å øve. Øve på å stå på det du tror og bli stadig sterkere. Vi går mot oppgjør og manifestasjon av Jesus seier på korset. Mørket søker å få grep og ødelegge fordi dets agenda er i ferd med å bli eksponert. Guds dom er å sende lyset. Når vi selv vandrer i lyset kan vi se klart.

Bruk hver eneste dag til å øve deg på å leve i lyset. Vær som en av jomfruene som hadde olje på lampen sin. Øv deg på å elske, å vise barmhjertighet, å tilbe, å se verden i Skriftens lys. Når virkelige prøvelser kommer vil du lønnes for investeringen. Det er under press de vakre edelstenene formes.

La deg ikke lure og tro at vi lever i fredstid. Over alt ser vi tegnene. Vi er i krig! Åndskreftene søker å ødelegge alt som er av Gud. Det er nesten uvirkelig å se hvordan dette manifesteres gjennom mennesker som lever i mørket. Midt i alt dette skal vi være lys. Vi skal formidle håp og føre mennesker til løsningen, Jesus Kristus. Han vil rette opp alt og sette selv de mest fortapte på rett kurs.

Guds veier er bedre. Hans tanker er høyere. Vi skal være annerledes ved å vandre på Guds veier. Søk Skriften og la ditt sin forvandles. Lev annerledes. Øv hver eneste dag. Guds Ånd gir deg kraft. La han rense ditt hjerte og lære deg. Ta ikke lett på tiden vi er i. Jesu hellige brud skal kle på seg de vakreste klær. Dette er de helliges rettferdige gjerninger. Forbered deg til noe verden aldri har sett. Den hellige Gud jakter på sin arv. Han har på ingen måte gitt opp. Dette er hans verk og ingen skal stjele og ødelegge det.

Nå er det tid for å øve!