18. juli 2024

Guds profeter: Tal!

Det som ligger foran er en forløsning av Guds hensikter. Han har ingen planer om å gi opp sitt prosjekt. Det han har satt i gang skal forløses inn i hans evige hensikt. Evangeliet om Guds rike er proklamasjonen om det som skal skje. Ikke noe menneske eller en annen åndskraft kan endre Guds plan. På historiens tidslinje kom Guds egen sønn for å gjøre en vei til forlikelse, hvor Gud kan tilgi oss våre synder og vi kan igjen vandre i nært samfunn med ham. Nei, da handler det ikke om et religiøst samfunn med mange regler og ritualer. Da handler det om at livets Ånd tar bolig i oss og gir oss solid forståelse av Guds rike. Da gjør vi det vi gjør fordi det er hjerte og innsikt bak det, ikke for å fortjene noe. Da er det riket inne i oss som får vokse.

I historiens løp har det vært mange som ble reist opp til å være en røst for Gud. De ble kalt seere og fikk siden tittelen profet. Som alle andre mennesker har disse et kall i samfunnet. Det primære er å uttrykke Guds hjerte, sette loddesnoren og kalle mennesker tilbake til Gud.

Vi trenger en forløsning av den profetiske røsten i dag. Da snakker vi ikke bare om den grunnleggende menighetsforståelsen, men også videre utover i samfunnets uttrykk. Når vi får etablert det profetiske uttrykket blir det vårt ansvar å skille åndene og følge Guds ord. Jo, vi kan også søke Gud, men han reiser ofte opp mennesker som taler ut i en større sammenheng. Det handler også om salvelse og kall.

Når det profetiske blir forløst kan det apostoliske også bygge, og sammen blir det profetiske og det apostoliske fundamentet for det nye Gud gjør.

For et etablert samfunn må vi forvente at røsten til profeten vil skjære på tvers av det etablerte. Vi må også forvente at det apostoliske uttrykket ikke passer inn. Skinnsekkene er gamle og de nye må gjøres klar slik at de kan holde det Gud gjør.

La oss søke inn til Gud så vi også er av samme ånd. Da vil vi gjenkjenne Guds ord gjennom hans tjenere! Det er tid for profetenes røst til å bli løftet opp i nasjonene.