20. juli 2024

Drøm med advarsel til profetene

(Wanda Alger, 13 mars, 2022)

To netter tilbake hadde jeg en drøm. Jeg vandret på en sti i et skogkledd område som var mørkt og vått. Plutselig var jeg omringer av store gule frosker med sorte flekker. Jeg så rundt meg. De var over alt. De virket å være på vakt og klar til å slå til. Jeg ble svært urolig siden de virket å være på oppdrag.

Jeg våknet fra drømmen og visste umiddelbart at det var en advarsel, ikke bare for meg, men for andre profeter og profetiske forbedere. Jeg tror at denne lille nattlignelsen gir noen nøkler til fiendens strategi i de kommende dagene, og hvordan stå imot dem.

Det finnes en godt kjent gul frosk med sorte flekker som kalles Golden Poisonous Dart Frog. Den finnes i varme og fuktige områder og sies å være det giftigste dyret på jorden. Giften er så dødelig at mengden i en frosk kan ta livet av flere voksne menn. Giften kommer fra dens unike diett når den er i sitt naturlige habitat. De som vokser opp i fangenskap er mindre giftige på grunn av maten de får. Effekten av giften er lammelse av nervesystemet – spesielt hjertet – og det finnes bare en slangeart som kan tåle den dødelige dosen gift fra en Golden Dart frosk.

Jeg tror at disse korte beskrivelsene fra naturen gir oss noen kraftfulle paralleller for åndsrommet. Herren viser oss et bilde av hvordan fienden vil prøve å angripe profetene og profetiske forbedere og de som står for sannheten på mørke steder.

DE SOM HAR MATET SEG MED LØGNER ER I FERD MED Å SKYTE GIFTPILER MED ANKLAGER

Akkurat som Golden Dart frosken er giftig på grunn av næringskilden er menneskers sinn giftige når de mates med fiendens løgner. Vår åndelige motstander vil bruke de som er matet med løgner og halvsannheter til å skyte ut FALSKE ANKLAGER mot dem som står for sannheten. Disse pilene sikter på hjertet i håp om å forårsake tvil og frykt for å feile. En ANSTØTETS ÅND vil søke å lamme profetene ved å angripe nervene og sinnets fred, og så tvil ved deres motivasjon og agenda. Disse løgnene trenger ikke være store (disse froskene er veldig små) men de kan være like dødelige for ånden.

«Skjul meg for de ondes hemmelige råd, for den larmende hop av ugjerningsmenn. De gjør sin tunge skarp som et sverd, på buen legger de sin pil – det bitre ord – for å skyte i smug på den uskyldige. Plutselig skyter de på ham, uten å frykte. Sin onde rådslutning gjør de fast. De taler om hvordan de vil legge skjulte snarer, de sier: Hvem ser dem?» (Salme 64:3-6)

Vi må stå imot dette ved å holde avstand og ikke gå inn i grunnløs konflikt. Giften fra Golden Dart frosken er så giftig at bare det å berøre huden kan forårsake skade. På samme måte oppfordrer Herren de profetiske røstene til å holde seg borte fra tomme anklager, ikke engang røre dem. Erkjenn fellen og unngå snoren. Vokt hjertene og tankene og erklær Guds fred som vil fjerne tvil.

Det var bare etter å ha grunnet mer på denne drømmen at jeg oppdaget et skjult løfte. Jeg hadde raskt oppdaget froskene fordi det var MØRKT. Hadde det vært i dagslys ville det ikke ha vært på langt nær så synlige. Herrens nåde virker her. Noen av mørkets gjerninger kan bare sees i nattens mulm og mørke, hvor forholdene ligger til rette for at de skal synes. Ting ser annerledes ut i mørket og det som ikke er i henhold til Guds hensikter blir mer åpenbart. Det er da Herren gjør oss i stand til å gjenkjenne djevelens planer og unngå hans dødelige piler som fører til død og ødeleggelse.

Vær i bønn for profeter og profetiske forbedere i dagene som kommer. Fienden søker å stille deres røst og hindre deres vandring. Når vi ber om at vårt lys skal skinne i mørket kan vi være sikre på at den allmektige Gud tar seg av sine motstandere og vender deres egne piler mot dem.

«Da skyter Gud sin pil mot dem, plutselig blir de såret. Deres tunge får dem til å snuble. Alle de som ser på dem, rister på hodet. Og alle mennesker blir forferdet. De forkynner Guds gjerning, og de forstår hans verk.» (Salme 64:8-10)

Referanse: Wanda Alger https://wandaalger.me/2022/03/13/warning-dream-for-the-prophets/