15. juni 2024

Vær bevisst hva du nærer

Påsken er for mange en svært så dynamisk opplevelse. Her går man fra det dypeste mørke til det klareste lys. Samtidig skal dette lyset fortsette å fødes fram midt i mørke. Jesu offer er ufattelig. Tragedien som skjedde i Edens hage ble muligheten for Gud til å åpenbare sin dyrebare kjærlighet. Jesus visste så inderlig godt hvorfor han kom til jorden. Han kjente sitt oppdrag og vek ikke av et øyeblikk. Til det var han også sylskarp i det å nære seg med alt som var at himmelen. Han hadde ikke råd til å få vantro i sitt hjerte. I Getsemane kjempet han med sin egen vilje, men overga seg til sin Fars vilje. Dermed kunne frelsesverket fullbyrdes. Nå er åndskreftene stilt åpent til skue og avvæpnet. Det er tid for å føre dommen frem.

La oss følge Jesu eksempel og være ufravikelige i å søke himmelens liv og vilje. La oss bruke tid til å nære oss på den mat som kommer ovenfra. Spis Guds ord. Drikk fra Åndens kilde. La lyset strømme over deg. Den som vandrer i tro til Jesus vandrer på livets vei. Den er annerledes.

Når mørket er rundt oss er det vår anledning til å stå på klippen. Det kan ofte oppleves som en kamp. Fortsett å nære livet i ditt indre. Spis og mediter på Skriften. Bruk tid i bønn og nærhet til Jesus. Tilbe ham og løft hans navn opp. Du er Guds utkalte og står som et lys der du er. Nå er det tid for å stå. Vær utholdende. Vi skal over til den andre siden. Stormen som kom var kanskje ikke varslet, men løftene holder. Ha tro til Gud og vend deg stadig til ham.

Kristus i oss er håpet om herlighet. Og kunnskapen om Herrens herlighet skal dekke jorden som vannet dekker havene. Vær utholdende!