15. juni 2024

Regjeringsskifte i Norge

Skaperen som er den rettmessige eieren av hele sitt verk, kom til sitt eget som et sårbart lite barn. Han vokste og inntok på denne måten også denne retten til autoritet. Han ga sitt eget liv som et offerlam, dette for å vise en kjærlighet som er sterkere enn alt. Størst av alt er kjærligheten.

Denne salvede ble forløperen til det gjenreiste tempelet, Guds bolig i menneskenes indre. Nå kan vi tilbe Gud på alle steder, til alle tider. Bildet er surdeigen som syrer hele deigen. Jesus ble oppfattet som en trussel mot datidens herskere. Herodes ville drepe ham. Jesu etterfølgere kom også i trøbbel fordi de snakket om en annen konge, midt i et maktfokusert samfunn. De ble oppfattet som en trussel.

Mennesket er Guds skapning. Slektene ble til folkeslag og nasjoner. Vi er alle av samme ætt, men historien vitner om så mye smerte på veien. Fiendskap og jakten på makt har så alt for ofte preget historien. Nasjoner er Guds idé. Han har også satt grensene for folkene slik at vi skal søke ham og finne ham.

Det har i lengre tid blitt talt om jubeltid i Norge. Profetiske røster har løftet frem dette ordet. Jubel, eller yowbel, som det heter på hebraisk, handler om et horn, eller en trompet, som blåses for å kalle tilbake til Guds hensikt. Hornet ble også brukt når man blåste til kamp. Jubelåret ble feiret for å føre alt tilbake til sin opprinnelige hensikt, som en tilbakestilling.

Som så mange nasjoner har Norge i stor grad vendt seg bort fra Gud. Vi har blitt sløve og feirer vår egen tilstrekkelighet. Mennesket ser seg selv og jordiske makter med evne til å frelse. Man skal ikke lese mye av skriften for å skjønne at dette er en stor synd. Med synden kommer konsekvensene, ødeleggelse, sykdom, korrupsjon, død og smerte.

Nasjoner er gitt et mål for sin synd. Som i Abrahams tid da amorittene ikke hadde fylt sitt ondskaps mål. (1 Mos. 15:16) Når dette begeret er fullt kommer dom. I Guds øyne handler dom om gjenopprettelse, ikke ødeleggelse. Siden mennesket er skapt i Guds bilde kan vi alle velge om vi skal leve i lyset eller i mørket. Når urettferdighet dømmes rammer det naturlig nok alle som lever i mørket.

Kallet til omvendelse har lenge gått ut til det norske folket. Mange er hardnakkede, selv blant de som kaller seg Jesu etterfølgere. Vi har drukket av Babylons forførende vin og sitter selv fast i verdens veier. «Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil jeg også glemme dine barn.» (Hos 4:6)

Midt i dette mørket finnes det en gjenpart. Mennesker som har vendt seg til den evige Gud med knuste hjerter. Mennesker som har kronet kongenes Konge som sin herre og i tro vandrer med ham. Til disse sier han: «Jeg vil samle deg (Jakob), samle dere så mange som dere er. Jeg vil samle (Israels) rest. Jeg vil føre dem sammen som sauer i en kve, som en hjord i sitt beite, en larmende hop av mennesker. Veibryteren går foran dem. De bryter igjennom og drar frem gjennom porten og går ut av den. Deres konge drar foran dem, og Herren (YHVH) er i spissen for dem.

Det som skal fødes frem gjennom denne gjenparten er Guds evige hensikt. Jesus sa: «Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.» Nasjonene er Jesu arv. De skal en dag bære sin herlighet foran Guds trone.

Det erklæres jubeltid over Norge. Kallet til omvendelse har gått ut. Vi roper etter vekkelse. Rystelsen er her og den er på vei. Mange vil erkjenne sin synd og kaste seg ned foran kongenes Konge. Den sanne regjeringen skal gjenopprettes. Jesu herredømme gjennom sitt legeme. La oss frimodig erklære regjeringsskifte i Norge. Alt skal en dag bøye seg for ham! Det er Guds folk som skal stå ved portene og dømme hva som skal slippe inn og hva som skal avvises. Vi har fått nøkler til å åpne og lukke. Guds Ånd lærer oss å skille, for det er lysets Ånd.

Midt i ruinene skal det nye vokse fram. Midt i mørket skal lyset skinne stadig sterkere. For han har allerede ført dom over mørket. Det juridiske er på plass. Nå har vi fått oppdraget med å føre dommen ut til alle nasjoner. «Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden …» (Joh 3:19) «Dere er verdens lys.» (Mt 5:14) «… gjør alle folkeslag til disipler …» (Mt 28:19)

Sønner og døtre av den Høyeste Gud! Det er på tide å våkne opp og innta arv. Adam og Eva skulle starte hele prosjektet. Abraham trodde Gud og fikk løftet om jorden som sin arv. Nå er det tid for troens folk å innta det Han har satt foran oss. «For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart.» (Ro 8:19)

Våkn opp du som sover! Det er tid for regjeringsskifte i Norge!