12. april 2024

Kultur som er håpefull

Gjennom historien kan vi se hvordan samfunn får kulturuttrykk som reflekterer livet. På godt og vondt skaper man kultur som igjen påvirker andre. Det handler ofte om hva som er verdifullt for oss. Hva finner vi igjen i våre sanger, danser, dikt, musikk, bøker, drama, filmer osv? Kulturarenaen er ofte en spillegrunn hvor ulike fortolkninger av livet får uttrykk.

Hva ser vi når hele samfunnet opplever et spark i ansiktet, som ved situasjonen Norge og mye av verden er i nå? Mange ønsker å flykte fra virkeligheten og søker underholdning som prøver å fjerne smerten. Andre ønsker å vokse sterkere i situasjonen og finner nye kreative måter å møte livets realitet på. Noen er dermed håpløse i møte med virkeligheten, mens andre velger den håpefulle vei.

Nå står vi med en mulighet i våre hender hvor vi kan søke å forløse det håpefulle, det som gjør mennesker i stand til å håndtere livets realiteter, heller enn å flykte fra dem. Fremtidens helter er de som gjør det rette i dag, uten å ha sin status i tanken. Å gjøre det som er rett, handler om å reise seg til en høyere standard, med en visjon som rekker lengre enn en selv. Skapelsens Gud har gitt oss kjærligheten som standard. I kjærligheten søker man alltid det beste, hvor visdommen er kjernen.

La oss invitere det håpefulle inn i våre hjerter og inn i Norges hjerte. Vi kan møte dagens realitet med holdningen at det er mulig. For deg som ikke kjenner Gud kan du i dag overgi ditt liv til Guds Sønn Jesus Kristus og finne et evig håp. Dette evige håpet begynner når du blir født inn i Guds rike.

Er du en som bidrar med kulturelle uttrykk? Ta tak i et håpefullt perspektiv og kommuniser det gjennom dine gaver. Gi andre noe som gjør livet verdt å leve i et større perspektiv!