21. mai 2024

Makt eller visdom?

Det er vel liten tvil om at mennesket har en tilbøyelighet til å søke makt når det har mulighet. I menneskets historie skjedde dette svært så nær begynnelsen. Vi leser at Kain ikke styrte sine begjær og gikk til det skritt å drepe sin bror av misunnelse. Maktutøvelse skjer på så mange måter. I samfunnet har vi domener som er gitt å utøve makt, men de skal være autorisert til å gjøre det. Det er loven disse skal håndheve, ikke egne meninger eller sterke lederes meninger. Når makt kommer ut av kontroll ender alle opp som slaver. Så er det altså loven som tillater bruk av makt, og da for å beskytte rettferdige og straffe urettferdige.

Dermed har vi hintet om at makt må ha en overmann for å ha noen som helst nytte. Maktens overmann er et paradigme som fungerer på helt andre premiss, nemlig gjennom påvirkning. For å kunne bruke makt rett, må man altså ha et større paradigme, ellers ender alt opp med ødeleggelse. Maktens overmann heter visdom. Og visdommens hjerte er den evige kjærlighet som finnes i Gud.

Visdommens kjennetegn er at den alltid søker liv, ikke død. Visdommen er viet mye plass i Skriften. Der står det blant annet at «Herren grunnfestet jorden med visdom, han bygde himmelen med forstand.» (Ordsp 3:19) Videre står det «Minn sønn! Bevar klokskap og omtanke, la dem ikke vike fra dine øyne! Så skal de være liv for din sjel og pryd for din hals.» (Ordsp 3:21,22)

Dermed er ikke alt visdom. Det finnes en kilde til visdom og Gudsfrykt er begynnelsen til dette. Da gjør vi den evige Gud til kilden.

I Guds rike er maktbruk noe perifert, men i verden slik den nå er har vi synd og fordervelse. Dermed har Gud innstiftet bruk av makt som et middel til å begrense syndens omfang. Makt skal kun brukes til å straffe urettferdighet.

Det er når Gud forkastes og referansen blir borte at makt får uhemmet spillerom. Da er samfunnet på ville veier. Vårt første ansvar blir å få makt under kontroll i våre egne liv. Det skjer ved å underlegge oss Guds Sønn, Jesus Kristus. Han har overvunnet mørket og løst oss fra synden. Dermed kan makten igjen få sin rette plass, under Guds herredømme og som en tjener for å straffe urettferdighet og beskytte de rettferdige. (Ref 1. mos 9:6, Rom 13)

Velg visdom, så skal du finne liv!