12. april 2024

Likestilling eller likeverd?

Det er egentlig såre enkelt, men fordi det også handler om en konflikt mellom livssyn får vi slike symptom. Det som er klart er at Norge ble grunnlagt på den kristne livssynet, noe vi også tror kan bevises å være i samsvar med sannhet, altså en nøyaktig beskrivelse av virkeligheten. Dermed er dette vår referanse. De som da vil jobbe imot Norges identitet og hensikt må ansees som en trussel.

Med forkastelsen av det kristne livssynet har mange også forkastet forståelsen av den åndelige dimensjon. For mange har livet i stor grad blitt en rent materialistisk situasjon. Med evolusjonslæren kom løgnene som gjør at vi kan fraskrive oss ansvar for det moralske og det etiske. Da ble vi dumme i våre sinn og forstanden ble formørket. Når forståelsen forsvant klarer vi heller ikke å forstå noe så elementært som likeverd. Det er nemlig først en åndelig realitet. Vi er skapt i Guds bilde og står som mennesker alle like foran Gud. Han har ingen favoritter. Vår verdi handler om hele vårt vesen, men det er hjertets sak som skal beskyttes. Guds kall er unikt for hver enkelt og det er vårt privilegium å lære og lede våre egne liv i samfunn med Gud. Derav har vi samvittighetsfrihet. Ingen har rett til å gjøre overgrep på andres samvittighet.

Når dette indre forkastes ser vi bare det ytre eller det materielle. Da kommer kampen om likestilling. Den handler om alt det ytre. Denne kampen er det ingen som vinner noe på, men noen ender opp som maktmennesker. Likestillingskampen gjør alt til en politisk sak. Da kan ‘undertrykte’ finne på hva som helst for å ta fra andre sine Gudgitte rettigheter. Dette svakhetstyrraniet blir å regne som når barn og umyndige får herske over samfunnet. Vi får ikke frie nasjoner av dette.

Likeverd handler om å fremme det Gudgitte synet og verdiene som gjør at hvert menneske kan leve et liv med glede, rettferdighet, en god samvittighet, elske andre, forvalte sin eiendom, ta ansvar og følge Guds kall med sitt liv. Likestilling flytter det som rettmessig ligger under individets myndighetsområde til samfunnet og til slutt staten. Dette er i direkte strid med Norges Grunnlov. Norske myndigheter skal beskytte individet, ikke beskyte det. Her har vi jobb å gjøre. Alle vil nok heller erfare sann glede fra et fruktbart liv i Guds kall enn slaveriet ved å måtte verdsettes ut fra likestillingens ytre kriterier.

Noen faktorer vi ikke kan gjøre noe med:

  • Født til forskjellig tid
  • Født på ulike geografiske steder
  • Alle har forskjellig familie
  • Ulik hudfarge, hårfarge, øyenfarge
  • Ulik størrelse på kropp
  • Alle har ulikt temperament
  • Sosialt nettverk er forskjellig
  • Sola står opp og dagen starter på ulik tid rundt om i verden

Dette er åpenbart, men likevel har millioner viet sitt liv til å korrigere for alle disse urettferdige faktorene, nettopp ved å bruke makt for å kontrollere andre. Snakk om å kaste bort liv. Det finnes ingen logiske argument for dette.

Hva med å jobbe for å fremme de dypere verdiene som virkelig gjør oss tilfredse? Vi er så mye mer enn det øyet ser. Likestilling handler ofte om det man ikke har, altså begjæret etter noe som ikke er vårt. Det 10. bud sier også at dette er synd.

Hva med å ta ansvar for eget liv og gjøre det beste ut av det? Det starter med å bli forlikt med Gud. Noen må løfte opp denne sannheten. Det krever lite mot å følge tidsånden, men stort mot å gjøre det som er rett. Hvem vil ikke leve for den høyeste hensikt? Mange lever i mørket og er blinde.

Er du en av disse som er salvet til å bringe gode nyheter til nasjonen? Profeten Jesaja skriver følgende som du kan ta til deg: «Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne, frigjørelse for de bundne., til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende …» (Jes 61:1,2)

Det er bare Ordet som kan definere skaperverket. Han ga hvert menneske lik verdi, men mulighetene vi har er unike og forskjellige. Derfor feirer vi både enhet og mangfold. Vi forenes rundt vår indre og Gudgitte verdi, mens hver enkelt har fått ulik utrustning og sammenheng til å leve sitt liv i samfunn med Gud, mennesker og skaperverket. Hvem vil vel være en kopi? La oss leve originale liv i Guds hensikt. Det er verdt å kjempe for!