15. juni 2024

Gud stiger inn på nye måter

Herren skal dra ut som en kjempe, som en krigsmann skal han egge sin harme. Han skal rope høyt, ja skrike. Mot sine fiender skal han vise sin makt. Jeg har tidd fra eldgammel tid. Jeg talte ikke, jeg holdt meg tilbake. Nå vil jeg skrike som en fødende kvinne, jeg vil puste og fnyse. Jes 42:13,14

Mange steder i verden er det er åndelig vakum. Mange av Guds folk roper ut etter frelse og utfrielse. Flammen av Guds ild er i ferd med å vekkes opp mange steder rundt i verden. Når Gud puster og fnyser må vi forvente at mennesker vil møte en renselse. Det handler ikke bare om å stige inn i kraft til liv. Vi må også stige ut av det vi har erstattet Gud med. Åndskampen er reell. Vi tenker ofte som materialister og glemmer at bak alt dette finnes det åndskrefter som mest alt vil ha vår oppmerksomhet og stjele den fra Gud.

Det er renselsestid for Guds folk. Som karene i tempelet måtte renses må vi også renses før vi kan brukes. Den Hellige Ånd er aktiv og søker mennesker Han kan rense. Er vi åpne for denne veien til vekkelse? Mange av oss har vokst opp med et veldig koselig og lite truende evangelium. Skriften har en annen vei. Der må kjødet dø før vi kan reise oss i det nye livet. Dåpen er et tegn på denne transaksjonen.

La oss forvente at Gud vil stige inn på samfunnets scene i stigende grad. Han tok oppgjør med Egypts avguder. Han viste de falske profetene hvem som er den sanne Gud da Elias utfordret Baals profeter. Er vi klare til å bære Guds navn i alle samfunnets rette uttrykk? La oss rope ut til Gud og be Ham lære oss sine veier. Når rystelsen kommer kan vi ikke stole på systemene. De vil kollapse og sluke dem som er oppslukt av dem.

Guds paradigme er en annen vei. Der vi har erstattet Gud med falske støtter vil vi kjenne smerte når vi utfordres på hvem/hva vi setter vår lit til. Her er en av grunnene til at Guds folk fremstår akkurat som de som ikke tror på Ham. Vi har blitt disippelgjort av en kultur som tilber avguder.

La oss be Herren skinne sitt lys, både fra Skriften og fra Ånden slik at vi kan gjenoppdage veien vi skal vandre. Der er det kraft og liv. Det er troens vei.

Forvent at Gud vil stige inn på nye måter!