18. juli 2024

Når støttene brytes

Vi har grunn til å gå inn i Skriften og søke dens visdom i dagene som er. Da Israel så mange ganger vendte seg bort fra Gud måtte de gjennom renselse, prøvelser og beskjæring som var smertefullt. Dette ble frukten av deres egen villfarelse.

«For se, Herren Herren, herskarenes Gud, tar bort fra Jerusalem og Juda støtte og stav …» Jes 3:1

Ordene for støtte og stav handler om noe man settes sin lit til, altså hva man bygger sine liv på. Det blir i konsekvens et bilde på hva som er vår Gud.

Dermed vil prøvelse og rystelse eksponere våre hjerter. Da ser vi om vi i sannhet stoler på Gud eller om vi har vendt oss bort fra Ham. I Norge må vi erkjenne at selv blant dem som kaller seg Guds etterfølgere har vi bygget så mye av våre liv på falske guder at livene rakner når vi prøves. Se på områder som familiestruktur, utdanning, økonomi, politisk syn, forvalterskap osv. Vi har blitt fanget av historisk og kulturelt tankegods og blitt disippelgjort av samfunnet rundt oss, heller enn å selv gjøre disipler.

Dermed må vi ikke overraskes når Gud ryster og vi merker at livet ikke henger sammen lenger. Vi har levd i synkretisme, blandet livssyn ettersom det passet oss selv. Vi er hedonistiske selvdyrkende eksistensialister, fyllt opp av samme egosentriske livanskuelse som verden rundt oss. Hvor er den sanne Gud midt i dette? Han plantet seg selv midt i Israels leir og ville være senteret for hele deres samfunnsliv. Hvor er Gud i ditt og mitt liv? Har vi bygget alt på Ham, eller er Gud en slags siste redning i tilfelle mine valg skulle gå feile?

Derfor kjenner vi rystelse i dag. Ikke for at alt skal ha sin undergang, men for at mennesker skal forløses inn i Guds rike og alt skal gjenopprettes. Dommen kommer, men kanskje ikke slik vi tenker det. Renselsen handler om å fjerne urettferdighet, løgn, synd, sykdom, håpløshet og alt det andre som bringer død.

La oss forvente at en god Gud som elsker sitt skaperverk gjør sitt for å sette det i stand igjen. Tuftet på kjærlighetens realitet må vi vekkes opp igjen for å kunne respondere riktig. Han er ikke vond, men vi har syndet! Vi må omvende oss og anerkjenne den sanne Gud som vårt eneste håp og vår frelse.

Rystelsen skjer for å vekke opp igjen Guds evige hensikter.