21. april 2024

Det som skjer mellom hver 17. mai

Gratulerer med dagen! Vi er priviligerte som kan feire at vi har en nasjon med egen grunnlov til vern for alle dens borgere. Samtidig må hver feiring være reflektert. Hva er det vi feirer? Har vi gjort det til en festdag for festens skyld, eller har vi fremdeles noe å feire?

Det var alvor bak det som var grunnlaget for den nasjonen vi har i dag. I lang tid hadde Norge vært underlagt andre nasjoner. Frihet kan vi ikke ta for gitt. Hele premisset for Norges Grunnlov er at vi skal være et fritt folk, altså frie borgere av den norske nasjonen. Det ble lagt klare begrensninger på den utøvende makt. Folket er nasjonens lovgivende forsamling, altså den suverene entiteten som skal vernes. Grunnloven erkjenner også det eneste premissgrunnlaget for frie nasjoner, den kristne troen. Det er bare evangeliet om Guds rike som erkjenner menneskets evne til å regjere seg selv, samtidig som vi også må sette vern for syndens konsekvens.

Hver gang vi feirer grunnlovsdagen må vi minne oss selv på at det er alle de andre dagene vi må bruke for å vokte over nasjonen.

Har du lest Norges Grunnlov? Hvis du ikke har gjort det er det på høy tid. Hvordan skal vi ellers vokte det Gud har gitt oss? Utfordre andre til å gjøre det samme. Det kan hende du blir sjokkert når du leser grunnloven og stiller mange andre lover i landet opp mot den. Hvorfor i all verden har vi vært så ivrige etter å ha en stor forvaltning som tar seg til rette og til slutt gjør seg til herre i stedet for tjener? Det er folkets ansvar å holde dette i tøylene.

Maktfordelingsprinsippet kan vi ikke kompromittere. Er det nettopp det som har skjedd? Av en eller annen grunn har vi sluttet å ansvarliggjøre myndighet og politikere overfor grunnloven og latt dem styre på egen hånd. Det ender lett opp med et slags aristokrati, hvor de samme menneskene går igjen år etter år. Dette har historien vist at det ikke er sunt.

Dersom vi ikke er våkne vil vi skli stadig lenger inn i et enormt forvaltningsvesen, hvor de folkevalgte knapt har noe å si lenger. Da har vi ikke lenger noe som kan kalles demokrati. Hvem sitter da i de viktigste rollene i samfunnet?

Skal vi kunne fortsette å feire 17. mai må vi våkne opp og ta ansvar. Vi må vekke opp hverandre. Vi er alle borgere av nasjonen og kan ikke abdisere og gi fra oss ansvaret. Du og jeg er politikere! Dermed må vi også jobbe for og stemme for at makten føres tilbake til folket. Norske myndigheter skal tjene folket. Det er alltid de beslutningen angår som primært skal være deltakende i prosessen. Uten representasjon har man heller ikke rett til å bestemme. Det er dem det angår som skal være involvert. Dette er et grunnleggende prinsipp. Gjenreis lokaldemokratiet! Det er årvåkenheten som er frihetens pris.

Må vi så denne dagen juble for det vi har, men også edruelig innse at dersom vi ikke kjemper for Norge vil nasjonen gå tapt.

Heis flagget! Takk Gud for en fri nasjon og syng sangene med det fantastiske innholdet.

Gratulerer med dagen Norge!