20. mai 2024

Dødsårsak nummer en

Vi er kalt til å ha Kristi sinnelag. Da lærer vi også å se verden fra hans perspektiv. Han er den som gir livet dets sanne verdi. Ja, han er selve livet. Er det noe han kom for å understreke så er det menneskets Gudgitte rett til liv. Hans budskap var at vi skulle omvende oss fra død og vende oss til liv. Alt ved Jesus handler om liv og gjenopprettelse.

Hva er så dødsårsak nummer en? Det blir et spørsmål med dobbel bunn. Fra Guds perspektiv er dødsårsak nummer en synd. Synd er den åndelige død, avskjærelsen fra livets kilde. Da vender vi oss bort fra Gud og går vår egen vei, dødens vei. Synd er ulogisk, irrasjonelt og livsfarlig. Det finnes absolutt ingenting intelligent ved synd og ikke noe som rettferdiggjør det. Det hebraiske ordet for synd kan også oversettes ‘å bomme på målet’. Det er altså den ultimate tragedie når mennesker lever i synd. Gud skapte alt så inderlig godt, med de aller beste hensikter, men likevel valgte menneskene syndens vei.

Synden åpnet døren for alt som IKKE skulle være. Død, urettferdighet, utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, misunnelse, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, mord, drukkenskap, hor, spott, uforstand, utskeielser, baktalelse, løgn, hovmod og så mye mer. Tusener av år har Gud sett på dette. Hvilken smerte. Han som er god og ønsket alt det beste for oss ser milliarder av mennesker som ikke kjenner ham og er levende døde.

I dette mørket finner vi så nok en dødsårsak nummer en. Der vi skulle feire livet, har menneskets synd født død. Guds store drøm var at menneskene skulle bli mange. I vår synd har vi gjort oss til dommer over det ufødte liv og sagt at vi kan velge. Vi kan velge hvem som får leve og ikke. Vi har bortforklart livets under og unnfangelsen. Vi har gjort det til en livløs klinisk funksjon som kan velges bort.

Det er drap på det ufødte liv som er dødsårsak nummer en i verden. Tallet er så høyt at det nærmer seg tallet på alle andre dødsfall kombinert. Rundt 42% av alle dødsfall er på grunn av abort. Over 40 millioner ufødte barn ble drept i 2020. Nasjoner som har rundt 40 millioner innbyggere er: Canada, Polen, Afghanistan, Irak og Ukraina. Det er ufattelige tall. Mer enn en abort hvert eneste sekund. 80 hvert minutt.

De menneskene som så syndens brutalitet utspille seg da Jesus ble spottet og korsfestet, fikk en opplevelse som rørte dem dypt. De ble rystet. Når vi er ulogiske og irrasjonelle er det ofte nettopp slik vi må vekkes opp. Noe må gjøre inntrykk på oss. Mange unge vokser opp og tror løgnen om at et nylig unnfanget liv ikke egentlig er det, men bare en upersonlig klump med celler. Når de så får lære hvordan livet faktisk oppstår og at det er et menneske med akkurat lik verdi som ethvert levende menneske, begynner de å innse hvor feil de har tatt. Når de som da får se hvordan en abort blir utført, ofte ved å brutalt lemleste det ufødte livet, altså å rive det i stykker, da åpnes øynene. Samvittigheten vekkes opp igjen og de må ta standpunkt. Mange innser at de har tatt feil. Det fører til omvendelse.

Det er en agenda som taler imot Gud sak. Som Guds folk må vi løfte opp livet og håpet. Hvor preget er vi selv av våre omgivelse, vår kultur og andres meninger? Hva formidler vi gjennom våre egne liv? Når vi forklarer livet fra Guds rikes perspektiv får vi andre verdier og andre kriterier som vi måler suksess med. Barn, unge og voksne fortjener alle å lære Guds rikes verdier. De kommer fra livets kilde, er gode og framtidsrettede. Så kan vi bygge samfunn hvor vi feirer livet og står sammen om å vokte over det.