15. juni 2024

Når vi handler på Guds ord

Vi skiller ikke alltid så godt mellom det som er normalt og det som er vanlig. Når mennesker tilber Gud og vandrer på hans veier vil samfunnet være normalt. Da blir det også vanlig. Når vi vandrer i synd og mørke blir det vanlig at samfunnet forfaller. Dette er ikke normalt. Vi må velge hvilken standard vi skal leve etter. Dett blir grunnlaget for våre verdier og normer.

Når vi elsker Guds ord og vandrer på hans veier vil våre liv vitne om det normale. Dersom dette ikke er vanlig vil vil oppleve konflikt, nettopp fordi ulike verdisystem møtes i relasjonelle konflikter.

Jødene ble utvalgt til å vitne om det normale. Når de vandret med Gud opplevde de også velsignelse. Når de forkastet Gud fikk de oppleve smerte og ødeleggelse. Guds profeter talte ut de himmelske normer. Ville folket omvende seg eller stå ved sin synd?

Gud kalte Nehemja til å bygge opp igjen Jerusalems murer. Disse handlet om jødenes arv, men det handler også om bildet på murene i våre liv. Hva får gå gjennom portene våre? Hvilken lære slipper vi inn? Vi må være voktere og la Guds alter alene være det vi bygger på. Nehemja fikk oppleve enorm motstand. Med livet som innsats bygde de murene rundt byen. Gud var trofast og holdt sine løfter. Han beskyttet sitt folk.

Du og jeg er også kalt til å leve er normalt liv, et liv etter Guds normer. Rundt oss er ikke dette vanlig lenger. Mennesker har forkastet det, ja mange har aldri hørt om det. Det koster å følge Jesus i mørke tider, men lønnen er desto større.

La oss ikke gi opp håpet vi har i vårt indre. Løftene står og Gud er vår klippe. Stå for det normale, i tro til Gud. Det vil føde fram noe som fører til velsignelse. Vær utholdende og stå fast!

Søk Guds ansikt og bruk tid til å øve på de himmelske normer. La det bli normalt for deg og ditt liv vil bli et lys for andre. Det himmelske håpet er den dypeste lengselen alle har. Mange er bundet av synd og mørke.

Se, rettferdighetens sol skal gå opp og skinne. Da skal vi vandre i hans lys. Da skal det normale bli vanlig. Det handler om en arv som er satt foran oss.