15. juni 2024

Se i nåde til oss!

Himmelske Far! Se i nåde til oss. Vi har vendt oss bort fra deg og forkastet ditt ord. Må du gi oss nåde til omvendelse. La lyset skinne inn i våre hjerter og må vår lengsel bli etter deg, ikke etter mørket og dets gjerninger. Selv ditt folk taler imot ditt ord. Du har blitt gjort til hån og spott blant dem som kaller seg dine. Å Gud, være oss nådige! Vi fortjener ikke at du viser oss mer av din barmhjertighet, men må du løfte oss ut av vår villfarelse. Vi har ikke noe annet håp enn deg. Må du helbrede våre sår og reise oss opp, nok en gang. Bare du kan gjøre det. Du er vårt eneste håp i dette mørket!

Om vi ikke omvender oss vil du rekke ut din hånd over landets innbyggere. Dette er Herrens ord. For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger ditt folks skade på lettferdig vis, i det de sier, Fred! Fred! Og det er ingen fred. De skal bli til skamme for de har gjort avskyelige ting. De skammer seg ikke, og vet ikke hva det er å rødme av skam. Derfor skal de falle blant dem som faller. På den tid jeg hjemsøker dem, skal de snuble, sier herre. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Å Gud! Vi fortjener dom. Vi kjente ditt navn, men vendte oss bort. Vi hørte på læren fra de som hater deg og gjorde den til vår. Vår tilbedelse er full av hykleri. Vekk oss opp! La ditt navn holdes hellig. For ditt navns skyld, vekk oss opp! Ryst oss, så vi innser at vi er fortapt.

Vi har godtatt at sannhet er definert bort. Vi har godtatt læren om den gudløse eksistens. Vi har godtatt at mennesket ikke er unikt. Vi har godtatt at det du skapte som mann og kvinne, ikke lenger er det. Vi har godtatt at andre får definere hva familie er. Vi har godtatt at løgn og mørke skal fylle våre barns sinn. Vi har godtatt drap på det ufødte liv. Vi har godtatt at staten er din erstatning. Vi har godtatt lover som står ditt ord imot. Vi har godtatt at du skal tape kampen om nasjonene. Vi har godtatt det håpløse. Vi er døde!

Vi har godtatt at Skriften ikke er pålitelig. Vi har godtatt at ditt legeme splittes på alle bauger og kanter. Vi har godtatt at vi ikke kan gjøre en forskjell. Vi ha godtatt at alt skal bli verre og verre. Vi har godtatt at mørket skal seire over lyset. Vi har godtatt at du ikke er tilstrekkelig. Vi har godtatt at tro ikke kan flytte fjell. Vi har godtatt det håpløse. Vi er døde!

Vi famler som blinde etter en vegg, vi famler lik folk som ingen øyne har. Vi snubler ved høylys dag som om det var i skumringen. Midt iblant friske er vi som døde.

For du ser at våre overtredelser er mange, og våre synder vitner mot oss. Våre overtredelser har vi for våre øyne, og våre misgjerninger kjenner vi: Vi har falt fra Herren og har fornektet ham, vi har gått bort fra vår Gud. Vi har talt om undertrykkelse og frafall. Vi har unnfanget løgnens ord i våre hjerter og sagt dem ut. Derfor er retten blitt holdt tilbake, og rettferdigheten står langt borte. Sannheten har snublet på tingstedet, og det rette kan ikke finne inngang.

Å, må du tre fram der ingen fører din sak! Må din arm hjelpe deg og din rettferdighet støtte deg! Kle deg i rettferdighet som brynje, med frelsens hjelm på ditt hode. Må frykten for ditt navn igjen komme over vårt folk! Må din Ånd drive tilbake fienden som har kommet som en flod! Må gjenløseren komme og må din nåde være over dem som omvender seg fra sine overtredelser!

Vi ber om nåde!!!!