21. april 2024

Gud leter etter deg

Når ting skjer er ikke alle slik at de responderer personlig. Mange leter etter syndebukker andre steder. Vi lever i en tid der mennesker ofte ikke er villige til å ta ansvar. Vi har definert bort det moralske og fjernet etiske rammeverk. Dermed farer vi rundt uten mål og mening. Når noe skjer må det dermed være andres feil, ikke vår egen.

Når nasjoner og verden preges av villfarelse vil en nådig Gud til slutt gripe inn. Han gjorde dette gjennom Noah og Han har sagt han vil gjøre det igjen. Det er deg og meg han er ute etter. Han søker å lede oss til omvendelse og frelse fordi han elsker oss. Gud ønsker å velsigne, Han ønsker samfunn med oss. Vi kan ikke gå rundt og legge skylden på leder og menneske med makt dersom vi ikke selv tar ansvar. Guds folk er kalt til å be for disse som har lederansvar, fordi åndskrefter svært raskt søker adgang til å ta folket i fange.

Det er du og jeg som må våkne opp! Guds rike skal komme og helbrede skaperverket. Spørsmålet er om vi blir med på laget. Urettferdighet skal utryddes og Gud skal innta sitt verk gjennom rett og rettferdighet.

Det er deg Gud leter etter…