18. juli 2024

Jaget etter kunnskap og informasjon

Uten visjon blir folket tøylesløst, sier ordspråket. Mange av oss har blitt matet med et visjonsløst syn på livet. Vi har spist av kunnskapens tre og tror i dag på evolusjonslæren, tanken om at tid og tilfeldigheter har brakt oss hvor vi er i dag.

Sannheten er at et slikt livssyn gjør oss svært sårbare overfor mennesker som styres av klare visjoner. Ironisk som det er, har profeter gått foran i årevis og proklamert en framtid hvor teknologi råder. Stort sett alle filmer som har en futuristisk utsikt, har et klart innslag av teknologisk integrasjon, mer eller mindre visjonære.

Har vi nok grunnlag til å skille ut disse falske profetene? I årevis har vi kalt det underholdning, og mer eller mindre ubevisst slukt disse elementene som ender opp med å forme tanken om vår felles framtid.

Gud skapte mennesket av jordens støv. Mennesket har også tatt av jordens støv og skapt den teknologien mange mener kan bli menneskets største trussel, autonome maskiner og kunstig intelligens.

Bruker du litt tid på å lete etter inspirasjonskildene til mange av de «profetene» vi finner både i underholdningsbransjen og i mange teknologiforetak, så finner du svært mange nyreligiøse trekk. Det handler altså om å gjøre treet til kunnskap om godt og vondt til det sentrale i vår eksistens. Dette er den ultimate hån mot Gud.

Dermed blir vårt jag etter kunnskap, jaget etter den ultimate separasjon. Det er bare å løfte blikket i et par sekund så ser vi smerten over alt. Barn, unge, voksne og eldre som eksisterer sammen med andre, men uten å virkelig være kjent eller å kjenne. Vi har ofret mange av våre relasjoner på et alter og prisen er høy.

Det er tid for å tenke på nytt. Selv Guds folk er dypt inne i dette paradigmet. Her er det behov for omvendelse. Jesus står klar som Frelser og Den hellige ånd står klar som lærer. Faderen er klar som endemål og klippegrunn. Vi har alt å vinne og ingenting å tape!

Det er håp, men vi må stige inn i lyset!