20. mai 2024

Hvordan se Guds rike?

Jesus sa at det er bare dem som er født på ny som kan se Guds rike. For å bli født på ny må vi altså overgi våre liv til kongenes Konge. I ham er vårt sanne liv funnet, nettopp fordi han er Livet.

Guds rike er her, nå. Kan du se det? Hvor er det? Jesus sa at vi ikke kan se det med våre øyne. Vi må se det med våre hjerter, ved tro.

For å se Guds rike må vi kjenne Gud. Den som har sett Sønnen, har sett Gud, for han har forklart ham.

Ønsker du håp og framtid er det bare en vei å gå, til og gjennom Jesus Kristus, den salvede, Messias. I ham finnes utfrielse fra synd og mørke, fra alt det vonde i vårt indre.

Vi trenger å komme til ham, bruke tid sammen med ham og la Skriften få prege måten vi tenker og lever på. Den hellige ånd er vår lærer til forvandling og forandring.

Når vi så ber «la ditt rike komme, la din vilje skje», så ber vi ut fra det vi har sett i vårt indre. Kallet til å gjøre disipler av alle folkeslag krever også at vi lærer Gud å kjenne, stadig mer.

Det handler om relasjon, hele veien. Først til Gud, så til oss selv og mennesker rundt oss, og videre til hele skaperverket.

Bli kjent med Jesus!