15. juni 2024

En løgnånd er på ferde

Mange strever i disse tider med å finne ut hva som er sant og ikke. Det gjør oss veldig sårbare. Midt i det hele blir det tydelig at mange interesser og agendaer spilles ut i samfunnet. Sett fra et bibelsk perspektiv bør det være lett å identifisere sårbare tidspunkt i våre liv. Ett av disse er når vi er rådville og uvisse. Åndskampen står mot krefter i himmelrommet. Akkurat disse dager er disse kreftene aktive for å lede mange inn i løgn og inn under frykt. Er det som skjer rundt oss et skuespill for ulike agendaer? Har vi nok rotfestet tankegods til å dømme mellom sant og usant?

For mange er prøvelser eksamenstid. Da prøves hva som bor i vårt indre. Noen finner ut at de står på grunn som holder, mens andre vakler og faller.

Nå er det tid for å søke inn til Gud og finne frelse i Ham. Den er så mye større enn bare tanken om evigheten. Han ønsker å gjøre oss hele, og sammen med det skal han også gjøre skaperverket helt igjen. Løgnen er at alt er håpløst og sammen med det tankene som leder oss på ville veier. Alt skal bli nytt!

Det er viktig å erkjenne hvor du har falt for løgner og innse at du er svak på disse områdene. Da blir det viktig å bruke tid til å erstatte løgn med sannhet. Skriften er første sted å begynne. Senere kommer konsekvenstenking inn mot alle livets områder. Dette er et håpefullt budskap, men trenger at vi engasjerer oss.

Mange av oss kan ikke lenger å tenke selvstendig, men har fungert i årevis på et emosjonelt fundament. Dette er også noe Gud ønsker å helbrede.

La sannhet råde i ditt liv. Jesus er Sannheten, Veien og Livet. Da skal du se Guds rike vokse i og gjennom deg.