12. april 2024

Tiden for Salme 91 er nå

Dersom du har overgitt ditt liv til Jesus, men leser Skriften og begynner å tenke at det som står skrevet er litt for radikalt, da er det tid for å stille noen ransakende spørsmål. Det kan være mye vi ikke forstår og dybden er til tiden uransakelig når det gjelder noen av mysteriene i Guds visdom. Likevel, når vi begynner å gjøre oss til dommer over det skrevne ord, er det en indikasjon på at vi er på avveier. Der Skriften ikke får granske oss må vi kanskje innse at vi ikke ønsker å slippe den til. Det samme gjelder Den hellige ånds arbeide. Det kan være smerte, sår, erfaringer, stolthet eller frykt.

Gjennom Skriften finnet vi ut at Gud er svaret på alt. Han er selve livet. Dermed er det verken logikk eller fornuft i at vi skal finne svar utenfor Gud. Mye av problemet vi har er at vi har dømt både Gud og Skriften som irrelevant for våre daglige liv og mye av det som har med den virkelige verden å gjøre.

For den gjenpart som vekkes opp i dag er det essensielt at Gud får være Herre over alt. Dermed må vi også ha som forutsetning at Skriften har relevans og rekkevidde innenfor hele Guds herredømme. Når vi blir født inn i Guds rike kan vi ikke ha blandet statsborgerskap. Det er enten eller. Selv om vi kjenner fristelser og ulike prøvelser, er vår identitet aldri i det gamle. Det kalles i tilfelle å falle fra og fornekte det nye livet.

I tidens prøvelser som virker å reise seg på alle kanter er det også tid for å ta et enda mer radikalt standpunkt til Skriftens sentralitet. Det reflekterer din forståelse av Guds herredømme.

Les gjennom Salme 91 og la dens radikale budskap røre deg. Tenk gjennom konsekvensen av det som sies. Betingelsen er ganske så enkel. «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til.» Til gjengjeld kommer løfter som handler om en total beskyttelse, fra krig, vold, pest, frykt og fare. Herrens løfte er utfrielse, ja mer enn det, et langt liv og Guds frelse.

Omvendelse er noe godt, fordi det tar oss ut av døden og inn i livet. Vi burde omfavne denne realiteten og forvente at det er noe kontinuerlig. Den som lærer noe nytt, lever i stadig forvandling og mye av dette handler også om omvendelse.