21. april 2024

Generasjonsskifte i Norge

Norge er på vei inn i et generasjonsskifte. Det handler ikke så mye om alder som om hvor våken man er. Mange lever i dag som slaver av åndskrefter og tankesett, hvor de ikke er i stand til å se hva som virkelig skjer. De er fanger. I sitt slaveri påfører de andre smerte og sår.

Gud har sagt at hans rike skal komme. Det er her allerede, men vokser og skal innta skaperverket som surdeigen syrer hele deigen.

Renselsen av den nye generasjonen kommer gjennom prøvelser. Norge, som så mange andre nasjoner, går gjennom en fødsel i disse tider. Spørsmålet er hvem som må inn i et babylonsk fangenskap før de våkner opp. Hvem vil omvende seg fra sin passivitet, lunkenhet og apati? Hvem vil ha sitt sinn forandret og sitt liv forvandlet? Da må vi fødes på ny. Til slutt er det tankene vi tenker som viser hvilken ånd vi er av. Dersom Den Hellige Ånds virke bare handlet om kraft og følelser, skulle vi være ille ute. Kanskje viktigere enn alt det andre er hvilken lære Guds Ånd gir oss. Hvordan skal vi ellers lære å elske og forvalte det Gud har gitt oss?

Den nye generasjonen skal stå ved de åndelige porter og åpne og lukke, binde og løse, alt etter som de dømmer noe rettferdig eller ei. De skal forløses i familiene, i skolen, i menighetens arbeide, i media, i kulturelle uttrykk, i vitenskap, forretningsli, politikk og myndighet. For Jesus skal legge under seg alle makter og myndigheter.

Den nye generasjonen har sin trygghet i Jesus. Den kjenner sin identitet og vet at de er sønner og døtre av den aller høyeste Gud. De strever ikke for å fortjene Guds kjærlighet, men står trygt i den og bringer lyset som Guds dom til verden.

Den nye generasjonen er overgitt, korsfestet og forløst. Den står i autoritet og forstår hvor viktig ydmykhet og saktmodighet er. Den nye generasjonen skal stå som et fyrtårn midt i mørket. Mange vil rope ut etter hjelp og de skal finne den.

Den nye generasjonen er selv født på ny, flyttet fra mørket inn i lyset. De kjenner smerten fra mørket og er fylt av Guds barmhjertighet. De vet at rettferdighet handler om å vokte over det mest verdifulle; kjærligheten.

Den nye generasjonen skal føre nasjonene inn i sin evige hensikt. De inntar sin arv og står fast i den. De forstår at sann fred finnes i en underlig spenning hvor man gir alt av seg selv samtidig som man overgir seg helt.

Den nye generasjonen tar opp igjen Adams kall til å vokte og dyrke. Dette er generasjonen skaperverket lengter etter.

Nå rystes gjerdet hvor så mange sitter. Det er ikke mulig å være passiv lenger. Du kommer til å falle ned fra gjerdet. Du må selv velge hvilken side du faller ned på. Det vil få store konsekvenser.

«Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» (Ef 5:14)