15. juni 2024

Vi lever i uår

Guds Ånd har vært nådig, men vi svarer ikke på kallet til omvendelse. Vi søker ikke hans ansikt og kjenner ikke hans vei. Hvor lenge skal vi fortsette på ødeleggelsens vei? Det er tid for omvendelse. La ikke mørket få holde deg fanget. Vend om og stig inn på lysets vei. Hvorfor lar du ikke Guds ord nå inn i ditt hjerte? Vær ikke så sen til å høre. Kampen står i ditt hjerte. Du vet hva som står skrevet, men vender deg ikke fra mørket. Hvilken ære får Gud av dette? Kjenner du at synden tynger? Kjenner du byrden av mørket? Gå ikke lenger inn i fordervelsen! Du fører dom over deg selv.

Lær å tenke slik Gud tenker. Hans sannhet er god og hans veier er alltid rette. Han er barmhjertig, langmodig, sannferdig og tålmodig. Han kan likevel ikke holde ut at mennesker vandrer i villfarelse til evig tid. I sin nåde må han sette en strek. Når målet for våre synder er fullt kommer det over våre hoder. Skal ikke gjerninger ha konsekvenser? Var det slik, fantes det ikke noe av verdi.

Du har gjort den evige Gud for liten i ditt hjerte. For at han skal gjøre deg fri må du overgi alt til Ham. Du kan ikke ha mange herrer og tro at det vil frelse deg. Det er bare en som er god. Så må du kaste deg på Ham i rop om nåde og frelse. Gå ikke dypere i søla!

Gud satte det alt i gang, nettopp fordi han ønsket å være din kilde. Han ønsket å velsigne deg. Hvorfor skulle vi trekke oss bort fra Guds velsignelse?

Det er hellig, det som Gud har gjort. Han skapte jorden. Han skapte mennesket, til mann og kvinne skapte han dem. Han har vist oss hva familie er. Han har vist oss kjærligheten og samfunnets byggesteiner. Finnes det ikke sannhet lenger? Hva skjedde? Gjorde vi oss til dommer over Gud? Han har ikke forandret seg, men vi har.

Gi ikke lenger ditt samtykke til ødeleggelsen av Guds verk. Ufødte liv drepes hver eneste dag. Barn utsettes for løgner som river dem i stykker. De sårbare trenger et vern. Nå risikerer de å vokse opp i fullstendig forvirrelse og lovløshet. Hvem skal kjempe deres sak?

Bruker vi bildene fra Esra og Nehemja, ser vi at den sanne tilbedelsen har forsvunnet og murene er revet ned. I revnene strømmer det inn løgn og sykdom. Tyver stjeler hele tiden. Når skal portene settes i stand og revnene tettes igjen?

La oss omvende oss! La oss bekjenne våre synder og be Gud om tilgivelse! Er han virkelig Herre? Stoler vi virkelig på det Han har sagt? Ja, da vil vi merke det ved at vi kommer i konflikt med mørket vi lever i.

For en trofast gjenpart reises opp. Det finnes mennesker som har gitt sine liv til å følge Gud i alt. Herren skal samle oss og lede oss gjennom disse uårene. Han vil se i nåde til sine og løse dem ut. Lyset har kommet inn i verden, men mørket vil ikke ha det. Den rettferdige Gud vil la sin dom gå fram over jorden.

«For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset.» (Mal 4:1,2)

La oss omvende oss og be om at uårene skal vendes til helbredelse! Må legedom komme over oss!