15. juni 2024

Lojalitet eller sannhet?

Da Jesus ble tatt ut i ødemarken av Satan, ble han fristet med flere løgner. Satan visste at Jesus kjente sannheten, men han var ute etter Jesu lojalitet, hjertet. Om Jesus ville bøye seg for Satan ville alt vært over. Dette skjedde ikke og Jesus skred fram og ble vår Frelser, veien tilbake til Livet.

Hvordan er det med oss? Lever vi i lojalitet til løgn og slaveri, eller vandrer vi i sannhet? Lojalitet handler om tilbedelse, men den må ha et større rammeverk for å være rett. Vår lojalitet til Jesus kommer av at han ER sannhet. Jesus sa selv, at vi skal kjenne sannheten (vandre i den) og da skal vi være frie.

Har vi bøyd våre hjerter for falske guder? Hva er det i ditt liv som egentlig styrer deg? Menneskefrykt? Behovet for anerkjennelse? Kjødelige begjær? Synd?

Når vi bøyer oss for noe annet enn sannhet, slutter vi egentlig å tenke selvstendig. Gud er den eneste som ønsker å fylle oss med sannhet slik at vi kan kjenne den og vandre i den. Paulus skrev til Romerne at vi skal bli forvandlet ved at VÅRE sinn fornyes, slik at vi kan kjenne Guds gode vilje. Her er det ikke snakk om såkalte «dumme klienter», men fullt istandsatte individ som kan vandre i relasjon til Gud og andre.

Det er tid for å stille spørsmål. Lever vi virkelig i sannhet, eller har vi solgt oss selv som slaver til løgner?