20. mai 2024

Distrahert fra det som teller

Hvor lett er det ikke å bli opptatt av noe som oppfattes som en kampsak, men som egentlig ikke er det? Det er som å bli lurt inn i et bakangrep hvor du ikke har noe å stille opp med.

Dette skjer stadig i samfunnet. Ord og anklager hagler til tider og framferden er ofte ufin. Det følger som konsekvens, at når et livssyn som vektlegger det indre livet velges bort, til fordel for det som passer en selvfokusert verden, da forsvinner normene for god oppførsel. Skriftens livssyn definerer mennesket som helt, men forklarer oss også at vi har syndet, altså av egen vilje valgt å gå feil vei. Dersom en er på feil vei, hjelper det ikke å late som om alt er bra og kjøre på. Da må det kursendring til. Det må omvendelse til. Når en er på feil vei i sitt indre liv, vil forandring kun skje ved å vende seg bort fra det ødeleggende tankegodset og vende seg til det som er godt og rett.

Vi må gjerne engasjere oss i alle samfunnets saker. Det er godt at Guds folk reiser seg i samfunnet. Guds rike skal komme og innta denne verden og alt skal bli gjort nytt. Urettferdighet skal utryddes og et evig rike skal opprettes. Den virkelige kampen pågår helt til alle åndskrefter og Guds fiender er lagt under Jesu føtter.

Dermed er det viktig at vi vet å skille distraksjoner fra den virkelige kampen. De fleste viktige sakene i samfunnet vil ende opp som moralske kamper. Dermed har en konflikter mellom livssyn. Hvilket etiske rammeverk skal definere hva som er verdifullt og ikke?

Vi må våge å utfordre på et dypere nivå. Jo, mange har gitt opp tanken om en åndelig realitet og opplever det vanskelig å diskutere på dette nivået. Noen har også gitt opp tanken om det sjelelige livet og hengitt seg til ideen om en rent materiell eksistens.

Dermed må vi kunne bruke alle saker som manifesteres til å eksponere noe på et dypere plan. Når vi bare diskuterer meninger kommer vi ingen vei. Bruk mulighetene til å avsløre distraksjoner og ta den virkelige kampen. Lære å stille spørsmål som eksponerer hva som virkelig skjer. Uten at en kommer til sakens kjerne vil det ikke føre noe sted.

Gode spørsmål kan være mye bedre enn en bastant påstand, samme hvor sann den er. Påstand mot påstand skaper ofte steile fronter, men vinner ingen. Samtidig er det av evig verdi å kommunisere med kjærlighet og karakter. Vi er alltid ute etter å vinne mennesker, ikke diskusjoner. Alle er av lik verdi, uansett standpunkt.