20. mai 2024

Hellig himmelfart

Det er 2000 år siden Jesus vandret på jorden. Han ble født som et sårbart barn, vokste opp og ble salvet av sin himmelske far til å bære vitne om det himmelske riket. «Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.»

Det er Sønnen som har fått løftet om nasjonene fra Salme 2. Gjennom sitt fullførte verk har Han avvæpnet makter og myndigheter som holdt nasjonene fanget. Før han satte seg ved sin Fars side sa han: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!»

Faderens høyre side er autoritetens side. Jesus sitter der og virker de himmelske hensikter i vår tid. I himmelrommet står våre kamper nå. «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann (advokat), for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.»

«Men talsmannen (advokaten/hjelperen), Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.»

«Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort kommer ikke talsmannen (advokaten/hjelperen) til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.»

«Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.»

Dermed er det til alles gagn at Jesus dro opp til himmelen og nå sitter ved sin Fars høyre side.