20. mai 2024

Til nasjonen

Det skal komme tider, skal du se, da lengselen etter meg skal øke. Jeg vil igjen sende min Ånd og vekke opp sjeler. Det er min barmhjertighet, for ingen fortjener det. Jeg er rettferdig, men jeg er nådig. Jeg vil at alle skal bli frelst. Søk ikke hit og dit! Kast ikke bort tiden. Vend deg til meg, himmelens og jordens Skaper. Bare der finner du frelse. Jeg ser deg i det skjulte. Jeg banker på ditt hjerte. Vil du åpne opp? Min lengsel etter deg overgår alt du kan fatte. Jeg skapte deg for å velsigne deg. Jeg vil være din forsørger. Se ikke til andre kilder! Der er ikke liv.

Vent ikke med å vende deg til meg. Jeg har mer for deg. Jeg vil forløse deg. Hold ikke tilbake. Vær ikke dum! Synden er ikke verdt å holde fast i. Skulle ikke du ønske å vandre i visdom? Skulle du ikke forvalte ditt liv på beste vis?

Hør trommene som slår. Min hær er på vei. Dom skal komme. Jeg kan ikke la ondskapen vokse i det uendelige. Du vet jeg har felt dom før. Hold deg uplettet av verden. Kom inn i mitt rike! Vil du ikke, så er det ditt valg. Jeg skal la mitt lys skinne, for jeg er nådig. Sier du nei, har jeg en sak mot deg. Da har du forkastet lyset som skinte inn i ditt liv. Budskapet om min sønn vitner. Bare der er det frelse. Han døde på et kors for dine synder. Det var for å fri deg fra dem. Du vet hva som tynger deg. Du kan bli fri! Jeg elsker deg. Vit det!

Jeg må bære over med smerten, for jeg er nådig. Det kan ikke vare til evig tid. Jeg må sette strek en plass. Vil du være med? Kallet går ut, og tiden er nå. Jeg dømmer ikke for å ødelegge. Jeg dømmer for å gjenopprette. For å helbrede. Du må likevel gi opp din synd. Det går ikke sammen med mitt rike. Der er det hellige. Jeg vil rense deg hvis du kommer.

Fyrste kalles jeg. Konge er jeg. Jeg skal regjere. Jeg regjerer ved kjærlighet, ikke ved makt. Når du er fri, kan du vandre i dette. Jeg gir deg håp. Nærhet til meg er det vakreste som finnes. Vil du ikke ha det?

Våkne opp du som sover. Jeg vil gi deg liv. Hør på min Ånd og svar. Jeg kommer.