15. juni 2024

Vær utholdende – vi skal over til den andre siden

«Det skjedde en av dagene at han gikk ut i en båt, og hans disipler med ham. Og han sa til dem: La oss sette over til den andre siden av sjøen! De la da ut fra land.» (Luk 8:22)

Hvilken tillit disiplene hadde til Jesus. Han var i sannhet deres Rabbi og læremester. Han hadde sett dem og løftet dem opp fra å være samfunnstapere til å skulle sette dype spor i verdens historie. Jesu disipler levde i et historisk krysningspunkt. Profetiene fra gamle tider ble oppfylt foran deres øyne. Ja, de var med på selve oppfyllelsen. Der gikk han, Messias, den salvede, han som skulle frelse sitt folk. Midt i alle tankene lærte de ham å kjenne, personen Jesus. Han var full av kjærlighet og nåde. Han var også full av autoritet og rettferdighet. Han var der og vandret sammen med dem. Stadig utfordret han dem på deres tro. Verden var fylt med vantro, men han skulle vise dem troens vei. Så talte han ut disse enkle, kanskje hverdagslige ordene: «La oss sette over til den andre siden av sjøen!» Lite visste de at de skulle konfronteres med sin mangel på tro, nok en gang. Vinden kastet seg ned på sjøen og de trodde plutselig at livet var kommet til veis ende, i nærværet av Guds Salvede! Før de dro hadde han sagt hva de skulle. De skulle over på den andre siden.

Kjenner vi Guds løfter? I dag er vi midt i en storm. Stormen virker å være verdensomspennende, eller global som vi gjerne sier i dag. Det er kamp om tronen, i menneskers og nasjoners liv. Hva har han sagt til sitt folk? Har vi tillit til at Jesus vil føre oss trygt over på andre siden?

Er det tid for hver enkelt av oss til å gå foran Guds ansikt og minnes det han har talt? Mange av Guds løfter er over hele hans legeme. Noen av Guds løfter vet du at han har talt til deg. De er personlige. Har du tillit til at han vil føre deg over sjøen?

I dag er det tid for å være utholdende og ha tro til Gud. Han er i ferd med å vekke opp sitt legeme og utruster oss til det som ligger foran. For Guds rike skal vokse og Jesus skal legge alle hans fiender under sine føtter. Han advarte ikke disiplene om stormen som skulle komme. Han ville bare ha den enkle tilliten til at han ville føre dem over. Kanskje var heller ikke vi klar over stormen som skulle komme?

Før stormen ble det forløst en mengde løftesord for året og perioden vi nå er i. Det handler om jubelår, om gjennombrudd, om fremskritt, om Guds herlighet, om å innta nasjonen, om skifte, om rystelse og vekkelse. Nå prøves menigheten, som disiplene. Hvor er vår tro?

Så skal han også denne gangen herliggjøres. Jesus Kristus, Guds Sønn. Han troner over alle makter og myndigheter. Han har avvæpnet dem alle og stilt dem til skue. Bli ikke bekymret når ondskapen eksponeres i tiden vi lever i. Det er Guds hensikt. Han fører dem til dom, som han har gjort så mange ganger gjennom historien. La deg ikke imponere av ondskapens ansikt. Frykt Gud!

Vi skal over til den andre siden. Løftene holder, for han som har gitt dem holder!