18. juli 2024
A / Kirke

Renhet

Jesus kom til verden med lyset, og mørkets krefter er dømt i den himmelske tronsal. Det er ikke snakk om en fremtidig hendelse. Det har …