18. juli 2024

Cindy Jacobs om Norge

Profetord gitt av Cindy Jacobs på Global Prophetic Summit fredag 17. november 2017 i Dallas, Texas

Norge, Norge, syng sangen din, fordi Herren sier at det kommer til å bli en ny tone som kommer ut fra Norge. Den går verden rundt, sier Herren. Jeg har spart dere for denne tiden. Mange har sagt, dere vil bli passert og dere kommer til en falsk kristendomstid. Men jeg sier, jeg kommer ikke til å la det ligge over Norge at det skal være en falsk kristendomsnasjon, for jeg husker misjonærene dere sendte ut. Jeg husker dem som dro ut med kister, som dro fra kystene deres for aldri å komme hjem igjen. Og Herren sier, jeg skal bringe Guds bevegelse til Norge. Nasjonen kommer til å være i brann for Gud. Herren sier, gjør dere rede for dette.