18. juli 2024

Kraftige inntrykk vekker oss

Vi er skapt med ånd, sjel og legeme. I våre indre er vi utrustet med vilje, tanke og følelser. Med viljen skal vi velge hvilken vei vi vil gå, mens tanken fyller dette med innhold. Følelsene er noe fantastisk som beriker og bekrefter det vi gjør, på godt og vondt.

Det som skjer når mennesker lever i åndelig mørke, er at tankene også fylles med mørkets frukter. Dermed blir vi harde i våre indre. Hjertet blir forherdet. Et mykt hjerte ønsker å lære, mens et hardt hjerte er fullt av frykt og stolthet.

Vi leser ofte om forskning som viser at vår stadige eksponering for alt som skjer i verden, gjør oss ute av stand til å både håndtere og respondere på det. Krig, vold, sult, fattigdom og smerte fyller nyhetskanalene. Dermed lukker vi våre hjerter som en forsvarsmekanisme. Mangel på sunne og nære relasjoner gjør også at vi herdes i våre indre.

Dermed blir det utfordrende å nå inn med sannhet fordi samvittighetens følsomhet er skadet. Vi klarer ikke lenger så lett å lytte med hjertet. For noen hjelper det å sette ned tempoet eller å trekke seg til side. Samtidig blir det vanskelig å kultivere noe dersom en raskt stiger inn i travelheten igjen.

Ser vi på Guds veier kan vi lære at han har åpenbart seg gjennom det voldsomme og det spektakulære. De ti plagene som kom over Egypt er et eksempel på dette. Sannhetens ord nådde ikke inn til faraos hjerte og dermed måtte en annen vei brukes. Slik handlet også Gud med sitt folk, hvor både ild, røk og kraftige manifestasjoner ble brukt. Dette gjorde han ikke fordi han er maktsyk, men fordi dette var visdommens vei for å tale til deres hjerter. Spørsmålet var alltid om det budskapet som ble gitt fikk næring i menneskenes indre. Noen ganger førte det til omvendelse, mens det så altfor ofte bare ble glemt til fordel for ny forherdelse.

Klarer vi å se at rystelse og smerte er et uttrykk for Guds barmhjertighet? Når vi ikke lytter på andre kanaler vil en nådig Gud fortsette å tale. Han ønsker aldri å bruke tvang, fordi det er det motsatte av kjærlighet. Likevel vet han at historien har et mål og at vi må ta et valg, ellers vil alt kollapse.

Hvordan responderer du når Gud ryster? Det er tid for oppvåkning. Vi har vandret langt fra Guds veier. Omvendelse vil føre oss tilbake til livet.