18. juli 2024

Livssynsnøytralitet finnes ikke

Det finnes sanne fortellinger. Ikke alle er oppdiktede. Når historien skal evalueres vil den største fortellingen trone over alle andre. Livssyn handler mye om hvilken fortelling vi lytter til og lar forme oss. I dag roper mange av de som ikke tror på en dimensjon vi ikke kan måle på vitenskapelig vis at den heller ikke finnes. Hvordan kan en stå inne i en boks og mene at det ikke finnes noe utenfor boksen? Det er høyst lov å mene det, men påstanden kan aldri ha substans verdt å stole på. Dette er jo det den vitenskapelige metode er bygget på, nettopp at en hypotese skal kunne motbevises.

Mange av dem som har erfart den åndelige dimensjon kan vitne svært troverdig om dette. Dette er vitnesbyrdet. I bunnen finner vi det vi som følger skapelsens Gud har som veiledende manual, Bibelen. Den forteller oss at det finnes en åndsdimensjon med ufattelig stor aktivitet. Vi lærer også at mennesket er skapt i Guds bilde, altså et åndelig vesen i essens.

Når vi så slåss, i humanismens navn, for livssynsnøytralitet, så er den en umulighet. Da må en slutte å eksistere. Livssynsnøytralitet er en suppe som er skapt for å lage et tankeslott som ønsker å holde mennesker fra å engasjere seg. Livssyn handler om hvor en drar autoritet og røttene til sin eksistens fra. Mange prøver å dra det ut av sitt eget indre og ender opp med å dyrke seg selv og sine begjær. Andre underlegger seg ødeleggende makter som hindrer både individ og samfunn fra å oppnå sitt potensiale.

Livssynsnøytralitet eksisterer ikke i vår verden. Dette handler heller om å stjele menneskers sanne potensiale.