Om Oss

OmegaNews er et initiativ som søker å se verden fra Skriftens perspektiv. Et primærfokus er å søke at sannhetens lys skal skinne over verden. Det er også vekt på å bære fram sannheten om Skriftens Gud slik at mennesker kan finne håp i sin livsvandring.