Forfølgelse i India

India er for tiden preget av mye hinduistisk ekstremisme, også i det politiske landskapet. Mange ønsker å rense landet for flere andre religiøse uttrykk, så også det kristne. Mange av Jesu etterfølgere opplever press og motstand. Be om at Gud skal gjøre noe stort i det politiske landskapet også. Vi vet at forfølgelse virker til vekst og oppvåkning. Samtidig ønsker vi å velsigne det indiske folket.