Alle tror

Tro har på mange måter blitt en heller negativ merkelapp som settes på mennesker og grupper hvor deres religiøse overbevisning fremtones klart. Kanskje har du også hørt begrepet blind tro.

Dersom du snakker med stort sett ethvert menneske som er engasjert et eller annet sted på markedsplassen vil du raskt innse at alle bygger sine liv på tro. Har du noen gang studert noe, så bygges mye av materialet på andre menneskers verk. Det innebærer at vi alle må velge å stole på noe vi ikke selv har erfart, oppdaget eller forsket oss frem til. Dersom vi med stor overbevisning hevder at noe er sant, må vi spørre oss selv om det vi har tilegnet oss overbevisningen ved å tro på det andre har sagt og gjort, eller om vi har grunn til å kalle det objektive fakta som vi vet med absolutt sikkerhet er sanne.

Som Jesu etterfølgere har vi opparbeidet oss et forklaringsproblem når det gjelder tro. Mange har gjort tro til en sky uten håndgripelig vitnesbyrd, nesten som et skalkeskjul. Her har vi arbeide å gjøre. Samtidig kan ikke andre gå rundt og si at det er bare religiøse mennesker som bygger livene sine på tro.

Spør mennesker rundt det hvor de får sin lære og sitt tankegods fra, så finner du raskt ut at veldig mye er bygget på tillit til andre, altså tro på det som har blitt formidlet.

Det vi trenger å gjøre er å definere vår tro enda klarere. Vi har behov for å gå inn i Skriften og fundamentere troen vår. Da vil den kunne stå enda sterkere også i motgang.