Stortingsvalget 2017

Be om at Guds vilje skal skje på jorden. Vi er satt til å råde over jorden og i Kristus has vi autoritet til å be Guds vilje ned og åpne åndelige porter hvor herlighetens Herre skal stige inn.