Bruk profetisk blikk

Tiden vi lever i vitner om sterk polarisering i samfunnet. Dette gjør at vi ikke kan se klart i det naturlige. Vi har behov for å øve opp våre profetiske øyne. Det betyr at vi øver oss på først å se det som himmelen ser slik at vi tolker det vi ser i det naturlige i riktig lys.

Hva vi har tro for er avhengig av hva vi har sett i det himmelske. Vi skal be himmelens vilje ned på jorden og inn i våre situasjoner. Det himmelske synet kommer fra tid i Guds nærvær og å fornye oss i det Skriften sier.

Ønsker du å være en forløper for Guds hensikter er kallet klart. Kom inn i hans nærvær. Verden roper etter sant lederskap.

Del dette innlegget: